Aktiviteettimoduulit

Moodle tarjoaa erilaisia aktiviteettimoduleita, joita voit käyttää kurssillasi.


Aineisto

  Aineistot ovat sisältöä: tietoa, jonka opettaja haluaa tuoda kurssille. Aineistot voivat olla valmiita tiedostoja, jotka on ladattu kurssin palvelimelle, suoraan Moodlessa muokattuja tiedostoja tai ulkoisia verkkosivuja jotka esitetään kurssin osana.


Chat eli reaaliaikainen keskustelu

Chat-moduuli antaa osallistujien käydä reaaliaikaista keskustelua verkon ylitse. Tämä on hyvä tapa oppia ymmärtämään toisiaan ja aihetta josta keskustellaan. Chat huoneiden käytäminen poikkeaa paljon keskustelualueesta jolla keskustelu on viiveellistä. Chat moduuli sisältää ominaisuuksia keskustelunaiheiden hallintaan ja näyttämiseen.


Keskustelualue

  Tämä työkalu saattaa olla kaikkein tärkein - suurin osa kurssin keskusteluista tapahtuu täällä. Keskustelualueita voi rakentaa useilla eri tavoilla ja niihin voi lisätä vertaisarvioinnin. Viestit voivat olla eri tiedostotyyppejä ja niissä voi olla mukana liitteitä. Jos osallistuja tilaa keskustelupalstan, hän saa kopiot kaikista uusista viesteistä sähköpostiinsa. Opettaja voi myös halutessaan pakottaa kaikki osallistujat tilamaan tietyt keskustelupalstat.


Muistio

Tämä moduuli on hyvin tärkeä heijastava toiminto. Opettaja pyytää opiskelijoita pohdiskelemaan tiettyä aihetta, ja opiskelijat voivat muokata ja tarkentaa vastauksiaan ajan kuluessa. Vastaus on luottamuksellinen ja ainoastaan opettaja näkee sen ja voi tarjota palautetta ja arvosanan jokaisesta muistiosta.

Voit käyttää muistiota esimerkiksi päiväkirjan tai esseen tapaan.


Oppitunti

  Oppitunti välittää sisällön kiinnostavalla ja joustavalla tavalla. Se koostuu tietystä määrästä sivuja. Jokainen sivu loppuu yleensä kysymykseen ja mahdollisiin vastauksiin. Opiskelijan vastausvalinnasta riippuen he joko jatkavat seuraavalle sivulle, tai heidät viedään takaisin edelliselle sivulle. Kurssin läpi liikkuminen voi olla suoraviivaista tai monimutkaista, riippuen paljolti esitetyn materiaalin rakenteesta.


Otsikko

  Tämä ei ole todellinen aktiviteetti- tämä on valeaktivitetti joka sallii sinun syöttää tekstiä ja kuvia muiden toimintojen sekaan kurssisivulla.


Sanasto

  Tämä toiminto sallii osallistujien luoda ja ylläpitää listaa erillaisista määritelmistä.

  Merkintöjä voidaan etsiä tai selata monissa eri formaateissa.

  Sanasto sallii myös opettajan tuoda saman kurssin sisällä merkintöjä yhdestä sanastosta toiseen (pääsanasto).

  On myös mahdollista luoda linkkejä automaattisesti näihin merkintöihin kurssin aineistojen ja aktiviteetien sisällä.


Tehtävä

  Tehtävässä opiskelija valmistaa digitaalisen tiedoston opettajan ohjeiden mukaan ja palutaa sen palvelimelle. Tyypillisiä tehtäviä ovat esseet, proketit, raportit jne... Palautetut voidaa arvioida.


 Tentit

  Tällä työkalulla voi suunnitella ja koota tenttejä, jotka koostuvat monivalinnoista, oikein/väärin -kysymyksistä ja lyhytvastauskysymyksistä. Kysymykset talletetaan luokiteltuun tietokantaan, ja niitä voi käyttää useamman kerran samalla kurssilla tai jopa jollain toisella kurssilla. Tentteihin voidaan sallia useampia vastausyrityksiä. Jokainen vastausyritys korjataan automaattisesti ja ohjaaja voi valita haluaako hän antaa palautetta vai näyttää oikeat vastaukset. Tässä työkalussa on mukana myös arviointityökalu.


Valinta

Valinta on yksinkertainen moduuli: opettaja tekee kysymyksen ja antaa siihen useita vastausvaihtoehtoja. Se voi toimia kyselynä, jolla selvitetään oppilaiden ajatuksia sen hetkisestä aiheesta, antaa luokan äänestää kurssin suuntauksesta, tai kerätä tutkimustietoa.


Wiki

  Wikin avulla voidaan selaimen kautta yhteiskirjoittaa dokumentteja yksinkertaista kuvauskieltä käyttäen.

  "Wiki wiki" tarkoittaa "supernopeaa" havajin kielellä, ja juuri sivujen luonnin ja päivittämisen nopeus on yksi wikiteknologian tärkeimmistä tekijöistä. Muutoksia ei yleensä arvioida ennen kuin ne hyväksytään ja useimmat wikit ovat kaikille avoimia, tai ainakin niille henkilöille, jotka pääsevät wikipalvelimelle.

  Moodlen Wiki-moduuli tarjoaa osallistujille mahdollisuuden työskennellä yhdessä verkkosivuilla lisätäkseen, laajentaakseen ja muuttaakseen niiden sisältöjä. Vanhoja versioita ei tuhota ja ja ne voidaan palauttaa.

  Tämä moduuli perustuu Erfurt Wikiin.

Kaikkien ohje-tiedostojen hakemisto
Show this help in language: English