Tuotujen merkintöjen kohteen määrittely

Voit määritellä mihin haluat tuoda merkinnät:

  • Nykyinen sanasto: Liittää tuodut merkinnät parhaillaan auki olevaan sanastoon.
  • Uusi sanasto: Luo uuden sanaston, joka perustuu informaatioon valituissa tuoduissa tiedostoissa, ja syöttää uudet merkinnät siihen.

Kaikkien ohje-tiedostojen hakemisto
Show this help in language: English