WebCT-kysymystiedostojen tuominen

WebCT:stä kysymysten tuomista kehitetään ja vielä toistaiseksi kaikkia WebCT-kysymystyyppejä ei tueta.

Tällä hetkellä Moodle tukee ainoastaan monivalinta (Multiple Choice) ja sanallinen vastaus (Short Answer) -tyyppejä.

Tässä muutama esimerkki.

# Start of the question: Short Answer Question
:TYPE:S:
:TITLE:Sanallinen vastaus
:QUESTION:H
Mikä on WebCT Learning Hubin nimi?
<br /> 
:IMAGE:dotcomLogoc.gif
:ANSWERS:1
:CASE:0
:ANSWER1:WebCT.com:100:0:20:0
:FEEDBACK1:H
Käy tutustumassa WebCT Learning Hubiin\: www.WebCT.com
:CAT:Default
# End of question: Short Answer Question# Start of question: Multiple Choice Question
:TYPE:MC:1:0:C
:TITLE:Monivalintakysymys
:FEEDBACK
Darwin keksi evoluutioteorian ja loi darvinismin.
:QUESTION:H
Missä on Darwin Research Center?
:IMAGE:
:LAYOUT:vertical
:ANSWER1:0:H
Menlo Parkissa, Kaliforniassa
:REASON1:H
Valitan!
:ANSWER2:0:H
Vancouverissa, Kanadassa
:REASON2:H
Valitan!
:ANSWER3:100:H
Galapagos-saarilla, Ecuadorissa
:REASON3:H
Oikea vastaus!
:ANSWER4:0:H
Lontoossa, Englannissa
:REASON4:H
Valitan!
:ANSWER5:0:H
Sidneyssä, Austraaliassa
:REASON5:H
Valitan!
:CAT:Default
# End of question: Multiple Choice Question

Kaikkien ohje-tiedostojen hakemisto
Show this help in language: English