Uusien kysymysten tuominen

Tämän toiminnon avulla voit tuoda kysymyksiä ulkopuolisista tekstitiedostoista lomakkeen avulla.

Järjestelmä tukee useita tiedostomuotoja:

GIFT muoto

  GIFT on kattavin tiedoston vienti- tai tuontimuoto, jolla voi siirtää Moodle tenttikysymyksiä tekstitiedostoon. GIFT on alunperin suunniteltu helpoksi työkaluksi, jolla opettaja voi kirjoittaa kysymyksiä tekstitiedostoon. GIFT tukee monivalintaa, oikein/väärin -kysymyksiä, lyhytvastauksia, yhdistelyä ja numeerisia kysymyksiä, sekä "puuttuva sana" -aukkotehtäviä. Erilaisia kysymystyyppejä voi tallentaa samaan tiedostoon ja tietostotyyppi tukee myös rivien kommentointia, kysymysten nimiä, palautetta ja prosentuaalisesti painotettua arvostelua. Tässä muutamia esimerkkejä:

  Kuka oli Sepeteuksen poikien isä? {~Ei kukaan ~Virtanen =Sepeteus}
  
  Sepeteus oli poikiensa {~veli =isä ~äiti}.
  
  Sepeteus oli poikiensa äiti.{FALSE}
  
   Mitä sukua Sepeteuksen pojat ovat Sepeteukselle?{=poikia =lapsia}
  
  Koska Suomi itsenäistyi?{#1917}
  

  Lisätietoja GIFT muodosta

Aiken muoto

  Aiken-muoto on hyvin yksinkertainen tapa luoda monivalintakysymyksiä käyttämällä selkeää, helposti luettavaa muotoa. Esimerkiksi:

  Mikä on ensiavun tarkoitus?
  A. Hengen pelastaminen, enempien vaurioiden estäminen, terveyden varjeleminen
  B. Lääkärinavun tarjoaminen kaikille loukkaantuneille tai haavoittuneille
  C. Enempien vaurioiden estäminen
  D. Apua etsivien uhrien avustaminen
  ANSWER: A
  

  Lisätietoja Aiken muodosta

Puuttuva sana -muoto

  Tämä muoto tukee vain monivalintakysymyksiä. Vastaukset erotetaan toisistaan tildellä (~), oikean vastauksen edessä on yhtäläisyysmerkki (=). Esimerkiksi:

  Heti kun alamme vauvana tutkia ruumiinosiamme meistä tulee {=anatomian ja fysiologian ~refleksologian ~luonnontieteen}opiskelijoita, ja tässä mielessä me pysymme opiskelijoina koko ikämme.

  Lisätietoja puuttuva sana muodosta

AON

  Tämä on muutoin sama kuin puuttuva sana -muoto, paitsi että kysymysten tuonnin jälkeen kaikki lyhytvastaukset muutetaan neljän ryhminä yhdistelytehtäviksi.

  Tämän lisäksi kaikki monivalintakysymykset sekoitetaan satunnaiseen järjestykseen kysymysten tuonnin aikana.

  AON-nimi tulee organisaatiosta, joka tuki monien kysymysominaisuuksien kehitystä.

Blackboard

  Tällä moduulilla voi tuoda Blackboard:n vientimuotoon tallennettuja kysymyksiä. Se käyttää XML funktioita, jotka käännetään käyttämääsi PHP:en. .

  Lisätietoja Blackboard muodosta

WebCT

Course Test Manager

  Tällä modulilla voi tuoda Course Test Manager -koepankkiin tallennettuja kysymyksiä. Se hyödyntää eri tapoja päästä käsiksi testipankkiin, joka on Microsoft Access tietokanta. Tavat riippuvat siitä, onko Moodle asennettu Windows vai Linux palvelimelle.

  Windowsissa access-tietokanta voidaan siirtää aivan kuin mikä tahansa muukin tuotava tiedosto.

  Linuxissa on asennettava Windows-kone samaan verkkoon Course Test Manager -tietokannan kanssa, ja käytettävä ODBC Socket Serveriä, joka käyttää XML:ää siirtääkseen tietoa Linux-palvelimella sijaitsevaan Moodleen.

  Please read the full help file below before using this import class.

  Lisätietoja CTM muodosta

Upotetut vastaukset(Cloze)

  Tämä erityinen tiedostontuontityyppi tuo vain yhden tyyppisiä kysymyksiä: upotettuja vastauksia (Cloze) -käyttävää muotoa.

  Lisätietoja Cloze muodosta

Oma

  Jos haluat tuoda jonkun oman tiedostotyyppisi, voit tehdä sen itse muokkaamalla tiedostoa mod/quiz/format/custom.php

  Tarvittavan uuden koodin määrä on varsin pieni - pitää vain saada jäsennettyä yksi kysymys annetusta tekstistä.

  Lisätietoja omien tiedostotyyppien tuomisesta

Lisää tiedostotyyppejä on tulossa, mm. WebCT, IMS QTI ja mitä ikinä Moodlen käyttäjät toteuttavatkaan!

Kaikkien ohje-tiedostojen hakemisto
Show this help in language: English