Monivalintakysymykset

Vastaaja valitsee kysymykseen (joka voi sisältää kuvan) vastauksen useammasta vastausvaihtoehdosta. Monivalintakysymyksiä on kahta eri tyyppiä: sellaisia joissa on yksi oikea vastaus ja sellaisia, joissa on useampi oikea vastaus.

Yhden oikean vastauksen kysymyksissä on mahdollista valita vain yksi vastaus. Yleisesti ottaen tämänkaltaisesta kysymyksestä pitäisi saada vain positiivisia pisteitä.

Monivastauskysymyksissä on mahdollisuus valita joko yksi tai useampia vastauksia - jokaisesta vastauksesta voi saada positiivisia tai negatiivisia pisteitä. Kaikkien vaihtoehtojen valitseminen ei siis välttämättä tuota hyvää arvosanaa. Jos kokonaispistemäärä on negatiivinen, silloin kyseisen kysymyksen pistemääräksi merkitään nolla. Ole huolellinen, sillä on mahdollista tehdä kysymyksiä, joiden pistemäärä on yli 100 %.

Lopuksi, jokaisesta vastauksesta (oikeasta tai väärästä) tulisi saada palautetta - tämä palaute näkyy vastaajalle jokaisen hänen vastauksensa vieressä (jos tentti itsessään on suunniteltu näyttämään palautetta).

Kaikkien ohje-tiedostojen hakemisto
Show this help in language: English