Numeeriset kysymykset

Vastaajan näkökulmasta numeerinen kysymys muistuttaa ulkonäöltään lyhytvastaustehtävää.

Ero on siinä, että numeerinen kysymys voi hyväksyä oikeaksi myös virheellisen vastauksen. Tämä mahdollistaa tietylle numeeriselle alueelle sijoittuvat vastaukset.

Esimerkiksi, jos oikea vastaus on 30 ja hyväksyttävä virhe on 5, kaikki numerot 25 ja 35 välillä lasketaan oikeiksi vastauksiksi.

Numeerisissa kysymyksissä voi olla myös ei-numeerisia vastauksia, joissa ei ole väliä onko ne kirjoitettu isoilla vai pienillä kirjaimilla. Tämä on hyödyllinen ominaisuus jos vastaus numeeriseen kysymykseen on mallia N/A, +inf, -inf, NaN tms.

Kaikkien ohje-tiedostojen hakemisto
Show this help in language: English