Kysymystiedostot

Tiedosto on (tässä tapauksessa) "aineistokokoelma", jota käytetään kysymysten (esimerkiksi laskentatehtävien) luomiseen. Aineisto sijoitetaan kysymyksessä muuttujan paikalle.

Voit luoda "yksityisen" tiedoston tietylle kysymykselle tai "uudelleenkäytettävän" tiedoston, jota voidaan käyttää kaikkien tietyn kategorian kysymyksiin.

Kysymystiedostoa käyttävää kysymystä tehdessä tekijä saa täytettäväksi kaksi lomaketta.

Ensimmäisellä määrätään tietty kysymystiedosto käytettäväksi muuttujien arvojen määrittelemiseksi.

Toisella voi lisätä ja poistaa numeroita tiedostosta. Yksittäisiin kysymyksiin käytettävät numerot valitaan tästä listasta.

Kaikkien ohje-tiedostojen hakemisto
Show this help in language: English