Uuden kysymyksen luominen

Voit lisätä erilaisia seuraaviin kategorioihin kuuluvia kysymyksiä:

Monivalinta

  Vastaus kysymykseen (joka voi sisältää kuvan) valitaan eri vastausvaihtoehdoista. Monivalintakysymyksiä on kahta tyyppiä: yhden oikean vastauksen kysymykset ja useamman oikean vastauksen kysymykset.

  Lisätietoja monivalintakysymyksistä

Lyhytvastaus

  Kysymykseen (joka voi sisältää kuvan) vastataan kirjoittamalla yksi tai useampi sana. Mahdollisia oikeita vastauksia saattaa olla useita, ja niistä voi saada eri pistemäärän. Vastauksiin saattaa vaikuttaa isojen kirjainten käyttö.

  MLisätietoja lyhytvastauksista

Numeerinen

  Vastaajan näkökulmasta numeerinen kysymys muistuttaa ulkonäöltään lyhytvastaustehtävää. Ero on siinä, että numeerinen kysymys voi hyväksyä oikeaksi myös virheellisen vastauksen. Tämä mahdollistaa tietylle numeeriselle alueelle sijoittuvat vastaukset.

  Lisätietoja numeerisista kysymyksistä

Oikein/väärin

Yhdistely

  Vastaajalle näytetään lista kysymyksiä tai väittämiä ja niihin vastauksia. Vastaajan on yhdistettävä jokaiseen kysymykseen/väittämään oikea vastaus.

  Lisätietoja yhdistelytehtävästä

Upotettu kysymys (Cloze)

  Tässä hyvin joustavassa kysymystyypissä tekstiin (Moodle-muodossa olevaan) upotetaan erilaisia kysymystyyppejä, kuten monivalintaa, lyhytvastauksia ja numeerisia kysymyksiä.

  Lisätietoja upotetuista kysymyksistä

Satunnainen lyhytvastausyhidstely

  Vastaajan näkökulmasta tämä muistuttaa yhdistelytehtävää. Ero on siinä, että kysymykset/väittämät arvotaan satunnaisesti käytössä olevan kategorian lyhytvastauskysymyksistä.

  Lisätietoja satunnaisesta yhdistelystä

Sattumanvarainen

Kuvaus

  TTämäntyyppinen kysymys ei varsinaisesti ole kysymys. Se vain kirjoittaa tekstiä vaatimatta vastauksia. Sillä voi kirjoittaa esimerkiksi kuvauksen johon seuraavissa kysymyksissä viitataan.

  Lisätietoa kuvauksista

Laskutehtävä

  Laskutehtävätyökalulla voi luoda yksilöllisiä laskutehtäviä käyttämällä muuttujia, joiden paikalle sijoitetaan vaihtelevat numeroarvot tenttiä tehtäessä.

  Lisätietoja laskutehtävistä

Kaikkien ohje-tiedostojen hakemisto
Show this help in language: English