Satunnaistetut yhdistelylyhyttehtävät

Vapaaehtoisen johdannon jälkeen vastaaja saa nähtäväkseen useita kysymyksiä tai väittämiä ja vastauksia niihin. Jokaiseen kysymykseen/väittämään on vain yksi oikea vastaus.

Vastaajan on valittava jokaiseen kysymykseen/väittämään sopiva vastaus.

Jokainen kysymys/väittämä on samanarvoinen tehtävän kokonaisarvioinnissa.

Kysymykset ja vastaukset poimitaan satunnaisesti kyseessä olevan kysymyskategorian lyhyttehtävävalikoimasta. Jos vastaaja yrittää tenttiä useampaan otteeseen hän saa aina eri kysymykset ja vastaukset.

Kaikkien ohje-tiedostojen hakemisto
Show this help in language: English